ĐỔI MỚI ĐỂ TRÁNH BỊ SỤP ĐỔ

 
ĐỔI MỚI ĐỂ TRÁNH BỊ SỤP ĐỔ I

                                                      Tác giả :Nhà báo Tống Văn Công


I. Tổ quốc trước hai hiểm họa

Tổ quốc Việt Nam đang đứng trước hai hiểm họa: giặc ngoại xâm và giặc nội xâm. Mọi người Việt Nam yêu nước có trách nhiệm tìm đường đưa dân tộc thoát khỏi hai hiểm họa đó.

Chúng ta đã từng gọi một cách chính xác "bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh là kẻ thù trực tiếp nguy hiểm". Những hành động lấn lướt khiêu khích gần đây ở Biển Đông chứng tỏ bản chất của chúng không hề thay đổi. Ngày 2-7-2009 trả lời ký giả Mạc Lâm của Đài Phát thanh RFA nhà ngoại giao Dương Danh Dy từng làm việc nhiều năm ở Trung Quốc nhận định: Trung Quốc là anh láng giềng to khỏe tham lại xấu tính và "sau thời điểm 2010 trở đi chưa biết họ làm cái gì đâu. Họ kinh khủng lắm..."

Hai mươi năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết sức cố gắng xây dựng với Bắc Kinh mối quan hệ "đồng chí" kèm theo "16 chữ vàng" (do Giang Trạch Dân đặt ra Lê Khả Phiêu tán thành đưa vào Tuyên bố chung tháng 2-1999): "Láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai". Mấy năm sau lại bổ sung "tinh thần 4 tốt": "Láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt đối tác tốt". Để tỏ lòng trung thành với mối quan hệ đó Nhà nước Việt Nam đã bắt bớ những công dân của mình xuống đường biểu tình với khẩu hiệu "Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam". Đó là thủ đoạn ngoại giao khôn khéo hay chỉ là sự đớn hèn? Tình trạng này còn kéo dài bao lâu? Rồi bằng cách nào để có thể thực hiện được di chúc thiêng liêng của Đức Trần Nhân Tôn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác!"? Không làm được điều đó Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thoát khỏi trách nhiệm trước lịch sử là đã để đất đai thấm máu cha ông lọt vào tay giặc.

Giặc nội xâm là cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh để chỉ thói tham ô lãng phí quan liêu. Từ năm 1948 khi ông viết những điều này trong cuốn Sửa đổi lề lối làm việc 60 năm đã trôi qua tham nhũng hồi ấy chỉ như ruồi muỗi ngày nay đã trở thành hùm beo mặc dù ở mọi cấp mọi ngành đều có cơ quan chống tham nhũng! Cứ xem chế độ tiền lương Chủ tịch Nước cũng chưa đạt mức phải đóng thuế thu nhập thế mà cán bộ nào cũng nhà cao cửa rộng tiêu xài hoang phí thì có thể biết  tham nhũng là bệnh của cả hệ thống! Nguyên nhân nào đẻ ra tình trạng đó? Biện pháp nào để ngăn chặn đây?

Có người có thể nêu thêm hiểm họa về môi trường nhưng thực tế cho thấy vụ Vedan và nhiều vụ khác đều là con đẻ của quan liêu tham nhũng.

Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử 80 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam để đánh giá chỗ mạnh chỗ yếu của Đảng và tìm lại sức sống cho Đảng hòng cứu dân tộc thoát khỏi hai hiểm họa nói trên.

II. Ba thế mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Mọi đảng viên cộng sản kể cả Chủ tịch Hồ Chí Minh đều bắt đầu từ chủ nghĩa yêu nước mà đến với chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ nhiều người cho đó là chọn nhầm đường lạc đường hoặc nặng lời hơn có người lên án Đảng Cộng sản lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân rằng nhân dân theo Việt Minh theo Mặt trận Dân tộc Giải phóng chớ không phải theo cộng sản. Có người cho rằng con đường cộng sản không phải là một tất yếu lịch sử để giải phóng dân tộc rằng nếu...

Tiếc rằng lịch sử không cho chúng ta chữ "nếu"! Tôi thích câu nói của cựu Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas: "20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim đến 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu." Và cũng ông ấy đã nói: "Không thể nói rằng họ (người cộng sản) đã cố tình lừa dối rồi sau đó không chịu thực hiện. Sự thật là họ không thể thực hiện được những điều mà họ đã nhiệt liệt tin tưởng". Dù gì thì lịch sử cũng phải ghi nhận việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng tháng Tám và đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến "Điện Biên chấn động địa cầu". Những người "quốc gia" nên nhận sự kém cỏi của mình là không làm được gì có sức thuyết phục dân tộc. Chế độ Việt Nam Cộng hòa được dựng lên nhờ bàn tay của người Mỹ mà người Mỹ thì đã đài thọ hơn 80% chiến phí cho người Pháp. Do đó Việt Nam Cộng hòa không tìm được niềm tin từ nhân dân. Rồi để cứu Việt Nam Cộng hòa và danh dự nước Mỹ hằng triệu tấn bom đạn và chất độc hóa học đã dội lên đầu nhân dân Việt Nam!

Tất cả những điều ấy làm cho số đông người Việt Nam tin theo Đảng Cộng sản từng thật lòng khi nói "ơn Bác ơn Đảng" thật lòng gọi hai tiếng "Đảng ta"! Trong bối cảnh đó Chủ tịch Hồ Chí Minh khi răn dạy đảng viên đã nói một câu mà ngày nay nghe cứ tưởng như chuyện đùa: "Đừng tưởng rằng cứ dán lên ngực hai chữ cộng sản là sẽ được nhân dân yêu mến nếu như không rèn luyện đạo đức..."

Tuy nhiên vào đầu những năm 50 trở đi đã nảy mầm tai họa:

- Nhầm đồng minh thể chế đồng minh giai đoạn là đồng minh chiến lược lâu dài; trong khi Bắc Kinh từ đầu đã có ý đồ bành trướng của chủ nghĩa Đại Hán.

- Đường lối cách mạng uốn dần theo ý thức hệ cộng sản.

Hậu quả là niềm tin của nhân dân đối với Đảng nhiều lần bị hẫng hụt. Dù vậy đến nay vẫn chưa phải như đánh giá của nhà văn Đào Hiếu: "Trừ một số tư sản mại bản tư sản đỏ ... thì đại đa số nhân dân Việt Nam đều căm ghét chế độ hiện nay". Nếu nhận định đó là đúng thì sự sụp đổ của chế độ đã không thể cưỡng được. Đó có thể là tình trạng những năm 80 khi khủng hoảng kinh tế xã hội chưa có lối ra.

2. Chính Đổi mới đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam gượng dậy mạnh lên lấy lại niềm tin của nhân dân.

Mấy bài nói của ông Lê Hồng Hà nguyên cán bộ cao cấp Bộ Công an về tình hình đất nước 20 năm qua tôi rất đồng tình ở nhiều nhận định sâu sắc và những ý kiến về phương hướng sắp tới. Tuy nhiên tôi không nghĩ như ông khi cho rằng: "20 năm qua cuộc đấu tranh giữa một bên là Đảng Cộng sản và một bên là toàn dân Việt Nam kết quả là dân thắng Đảng trên hai mặt trận kinh tế và tư tưởng nhưng dân chưa thắng về chính trị vì hệ thống chuyên chính vô sản vẫn còn nguyên". Tôi nghĩ nói như vậy là phủ nhận sự chuyển biến bên trong của Đảng Cộng sản. Do đặc điểm hình thành và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đề cao hai ngọn cờ Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội. Ý thức hệ cộng sản không được đặt cao tuyệt đối mà có thể du di. Cách xử lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước và sau Cách mạng tháng Tám là như thế. Cách xử lý của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản trước cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội những năm 80 cũng là như thế. Nếu không có những đảng viên như Kim Ngọc  Nguyễn Văn Linh Võ Văn Kiệt Trần Xuân Bách Nguyễn Cơ Thạch có lẽ phải kể cả ông Trường Chinh nữa thì không có Đổi mới. Chúng ta có thể lấy Bắc Triều Tiên Cuba làm đối chứng cho nhận định này! Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới điều ấy không ngoa. Nhưng dùng hai chữ Đổi mới là thủ đoạn đánh tráo khái niệm thực ra phải nói là "trở lại như cũ trên con đường văn minh của nhân loại".

Chính vì chỉ "đổi mới" chứ không chịu "trở lại như cũ" cho nên những người lãnh đạo Đảng Cộng sản luôn luôn ngập ngừng cứ hai bước tiến lại một bước lùi chỉ vì sợ bị mất độc quyền lãnh đạo. Ở đây xẩy ra cuộc đấu tranh giữa những người muốn Đổi mới toàn diện mạnh mẽ như Trần Xuân Bách Trần Độ với lực lượng bảo thủ muốn ghìm lại nhất là ở lĩnh vực chính trị. Dù gì thì Đổi mới đã trở thành một xu thế không thể đảo ngược. Hệ thống chuyên chính vô sản cũng mềm đi chứ không cứng rắn được như trước. Ví dụ trong vụ giới trí thức kiến nghị dừng dự án Bauxite Tây Nguyên ban đầu đã có ý đe dọa gán cho tội chịu ảnh hưởng của bọn phản động nhưng rồi đã phải lùi lại. Một trang Web Bauxite Việt Nam có danh sách gần 3000 người ký tên trong 8 đợt kiến nghị có hằng trăm ý kiến phản biện sắc bén được hằng triệu người truy cập quả là một hiện tượng chưa từng có.

Tự do kinh tế đem lại nhiều công ăn việc làm cuộc sống vật chất của người dân dễ chịu hơn bộ mặt đất nước cũng thay đổi. Các biện pháp quản lý xã hội có mềm hơn. Cán bộ công chức nói chung gắn bó với Nhà nước. Doanh nhân được ưu đãi chăm sóc. Do đó số đông tầng lớp trung lưu và trí thức chưa quá bức xúc đòi hỏi tự do dân chủ. Công nhân đình công nông dân biểu tình đều vì quyền lợi vật chất cụ thể chứ chưa phải đòi được tự do lập Hội lập Công đoàn. Có tài liệu cho rằng trung bình mỗi người dân Việt Nam có chân trong 2 33 tổ chức Hội Đoàn làm cho họ cứ tưởng rằng mình đã được nhiều tổ chức của một xã hội dân sự bảo vệ lợi ích khi cần thiết.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam nắm chắc lực lượng quân đội và công an bằng một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ trên xuống tận cơ sở và buộc họ đồng nhất Đảng với Tổ quốc. Nhận định của ông Lê Hồng Hà rất đúng khi cho rằng không thể dùng bạo lực để lật đổ chế độ này.

Tuy nhiên ba thế mạnh kể trên đang bị "ba điểm yếu" bào mòn từng ngày. Nếu không kịp thời có giải pháp sáng suốt và mạnh mẽ để Đổi mới Đảng thì về lâu dài nguy cơ sụp đổ khó tránh khỏi.

III. Ba điểm yếu của Đảng Cộng sản

1. Do "ngu trung" với ý thức hệ Đảng Cộng sản Việt Nam không rút được bài học nhầm lẫn chọn bạn đồng minh đã tiếp tục phạm sai lầm lớn hơn ở cuộc gặp Thành Đô năm 1990 cầu hòa với Bắc Kinh trong thế yếu. Từ đó hai kẻ thù mang mặt nạ "đồng chí" giả vờ kết giao trên "16 chữ vàng". (Do quá phẫn nộ trước hành động ngang ngược gần đây của nhà cầm quyền Bắc Kinh nhân dân đã nhại lại thành 16 chữ đen là "Láng giềng khốn nạn cướp đất toàn diện cướp biển lâu dài thôn tính tương lai".) Nhầm lẫn trước năm 1954 còn có thể thông cảm nhưng từ khi Bắc Kinh liên tục gây chiến tranh biên giới với tất cả quốc gia láng giềng Ấn Độ Liên Xô Việt Nam mà vẫn còn cho rằng "từng là xã hội chủ nghĩa với nhau vẫn tốt hơn" thì thật là mù quáng. Năm 1974 chúng đã chiếm Hoàng Sa năm 1984 chúng bất ngờ tập kích Lão Sơn giết chết 3700 chiến sĩ Việt Nam  năm 1988 chúng chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa giết chết 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam. Chúng liên tục lấn tới lập cơ quan hành chính Tam Sa gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa liên tiếp bắn giết cướp thuyền bắt ngư dân chúng ta đánh cá trên vùng biển của mình. Những ai có trái tim yêu nước đều cảm nhận chúng chỉ chực chờ thời cơ để đánh úp chiếm đoạt cả Trường Sa của chúng ta!  

Từ tháng 3 năm 2009 đến nay cả nước sôi sục một phong trào đòi hủy bỏ dự án Bauxite mở đường cho hùm dữ vào nhà. Các bậc đại công thần của chế độ Đại tướng Võ Nguyên Giáp Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên các Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh Lê Văn Cương và hằng ngàn trí thức đã lên tiếng cảnh báo những người có trách nhiệm lãnh đạo đất nước phải thức tỉnh. Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng trong "Bài học bất ngờ từ Trung Quốc" đã viết: "Năm 2008 tập đoàn Tân Tạo đưa Trung Quốc vào quần đảo Nam Du xây dựng cảng than. Cũng năm 2008 Đài Loan thành công với dự án xây dựng khu luyện thép bên vịnh Sơn Dương. Cuối năm 2008 việc xây dựng nhà máy luyện nhôm Tân Rai Nhân Cơ giúp Trung Quốc gài quả bom bùn độc trên thượng nguồn sông Đồng Nai. Nếu một ngày nào đó thực hiện kịch bản chiến tranh bất ngờ như năm 1979 họ sẽ nổ quả bom bùn đã gài sẵn ở Tân Rai làm các tỉnh miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh chết khát. Họ chiếm Sơn Dương-Hà Tĩnh chặn cả đường biển lẫn đường bộ từ Nam ra Bắc. Họ chiếm quần đảo Nam Du cắt đường biển quốc tế đến Việt Nam. Một tình huống vô cùng nguy khốn đang hiện ra trước mắt ta đó!"

Báo chí và người phát ngôn Việt Nam không dám nêu tên tàu Trung Quốc mà gọi là "tàu lạ". Trong khi đó  báo mạng Hoàn cầu thuộc Tân hoa Xã bình luận rằng: Trung Quốc nên giải quyết tranh chấp biển đảo bằng biện pháp quân sự! Vậy mà Nhà nước Việt Nam vẫn sợ mất lòng Trung Quốc không dám đưa vụ bắt ngư dân của mình ra Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Dư luận trong và ngoài nước đều chê trách những người lãnh đạo Việt Nam quá ngờ nghệch đã tự chui vào thế kẹt rồi đâm ra hèn nhát trước sức ép của Bắc Kinh. Nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Hưng Quốc có bài viết tựa đề "Sao bỗng dưng họ lại hèn vậy?" trong đó ông nhắc lại nhiều hành xử anh hùng của người cộng sản Việt Nam trước đây nhưng không lý giải câu hỏi mới đặt ra.

Ở những cuộc chiến tranh cứu nước trước đây chúng ta luôn luôn có đồng minh thân thiết và được nhiều quốc gia khác ủng hộ. Trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc 1979 chúng ta còn có đồng minh Liên Xô. Trái lại trong cuộc đối đầu với bọn bành trướng Bắc Kinh hiện nay Việt Nam hoàn toàn không có đồng minh chiến lược! Tiến sĩ Storey chủ biên tạp chí Đông Nam Á Đương đại cho rằng: "Vấn đề Biển Đông là chủ đề nan giải" (ý nói đối với Việt Nam) và nhận định: "Các nhà lãnh đạo Ba Đình không thể dựa vào một quốc gia nào khác ngoài bản thân mình trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Không thể dựa vào Mỹ không thể dựa vào Nga và càng không thể dựa vào khối ASEAN". Tại  sao ông nhận định như vậy? Bởi vì chúng ta đã tự xếp mình là đồng minh thân thiết nhất của Trung Quốc. Khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Lý Nguyên Triều Trưởng ban Tổ chức  Đảng Cộng sản Trung Quốc cám ơn họ đào tạo cán bộ cho Việt Nam thì cơ quan an ninh Việt Nam bắt luật sư Lê Công Định. Khi Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb đến Hà Nội thì Đài Truyền hình Việt Nam phát lời thú tội của bốn nhà hoạt động dân chủ trong đó lời khai bổ sung của Lê Công Định là có gặp nhiều quan chức Mỹ đại sứ Mỹ cho rằng tổ chức tư pháp cần tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều tờ báo và đài truyền hình bình luận rằng những người hoạt động dân chủ bị bắt đều có liên hệ với các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Các động thái kể trên đã cho thế giới hiểu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng về phía nào trên bàn cờ khu vực và toàn cầu!

Ông Lê Tuấn Huy trong bài "Bài ngửa ở Biển Đông và bài bản về tư duy"  đã nhận xét rất đúng rằng: "Trong tương quan Biển Đông đã bị đặt vào thế phải tranh chấp Việt Nam lại không có đồng minh cơ hữu lẫn đồng minh thể chế khi mà đồng minh lớn nhất về chính trị lẫn văn hóa chính là chủ thể muốn tước đoạt biển đảo. Việt Nam cũng hầu như không có được sự hậu thuẫn cuả công luận thế giới trong vấn đề này và đó cũng là một phần hậu quả từ việc thiếu vắng tương tác đồng minh". Ông nhận định: "Chần chừ với Việt Nam lúc này đồng nghĩa với việc tiếp tục đẩy mình vào cảnh thân cô thế cô!".

Tổ quốc cấp thiết đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải lựa chọn giữa hai con đường: Tìm đồng minh cho dân tộc hay là giữ "đồng chí" cho Đảng. Thật ra thì bọn bành trướng Bắc Kinh đâu có xem Đảng Cộng sản Việt Nam là đồng chí. Cách hành xử trịch thượng của họ đối với ta giống như minh chủ đối với chư hầu! Nếu không mau chóng trả lời dứt khoát câu hỏi trên Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ càng ngày càng bị mất niềm tin của dân tộc và càng lâm vào thế kẹt.

2. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa chỉ thích hợp cho một xã hội có nền kinh tế công hữu và tập thể phân phối bao cấp từ hạt gạo đến bó rau và đóng cửa với thế giới bên ngoài. Đổi mới kinh tế đã làm cho hệ thống chính trị không còn tương hợp trở thành chiếc áo cũ rách. Các giá trị hôm qua đặt vào thực tế hôm nay hóa ra khôi hài.

Suốt 20 năm đổi mới các kỳ Đại hội Đảng cứ khất lần khất lữa việc định nghĩa "Cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" có nội dung gì? Và "Vai trò vị trí của giai cấp công nhân giai cấp tiên phong lãnh đạo cách mạng" có gì thay đổi? Nếu chỉ nêu mục tiêu "Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh" thì không có gì khác các  quốc gia dân chủ nhưng so ra họ còn làm tốt hơn mình! Đến khóa 10 này Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thấy không thể kéo dài mãi đã tìm cách giải đáp ở Hội nghị Ban Chấp hành Trung  ương Đảng lần thứ 6  từ ngày 14 đến 22 tháng 1 năm 2008 như sau:

"Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một nền kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường vừa chịu sự chi phối bởi các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội" (Tài liệu học tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 10 Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2008 trang 33). Các nhà lý luận của Đảng quên rằng: "Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội ra đời và bắt đầu phát sinh tác dụng cùng với việc xây dựng thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa; phạm vi hoạt động của nó được mở rộng theo đà củng cố và phát triển thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tư liệu sản xuất trở thành sở hữu công cộng làm cho nền sản xuất không phải để phục vụ cho việc phát tài và làm giàu của cá nhân hay một giai cấp..." (Từ điển kinh tế Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội 1976 trang 455). Trong  nền kinh tế thị trường kinh tế tư nhân phát triển xung khắc với quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội như nước với lửa làm sao chịu được sự chi phối của nó?

Giai cấp công nhân đang nơm nớp lo bị mất việc làm. Nghe nói mình có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam họ bảo nhau: "Mấy ông này hay thiệt vừa đại diện cho công nhân lại vừa là tư bản đỏ!" Hơn 2500 cuộc đình công (chỉ tính đến giữa năm 2008) của công nhân không có sự chỉ đạo của tổ chức công đoàn do Đảng lãnh đạo đã nói lên niềm tin của họ đang đặt vào đâu.

Nói về chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhà nghiên cứu chủ nghĩa Marx Kornai János người Hungary cho rằng: "Đảng Cộng sản Trung Quốc trình bày ý thức hệ giả mạo khi dẫn chiếu đến chủ nghĩa Marx. Cái hệ thống mà Đảng Cộng sản ngự trị về cơ bản mang tính tư bản chủ nghĩa vì sở hữu tư nhân đã trở thành hình thức sở hữu áp đảo và bởi vì cơ chế điều phối chính là cơ chế thị trường". Nhận định đó hoàn toàn đúng đối với đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do không chịu công nhận Đổi mới là vứt bỏ những nguyên lý về kinh tế của chủ nghĩa xã hội và do tiếp tục duy trì hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa theo mô hình Stalin Đảng đã làm cho xã hội đầy dẫy những hiện tượng thực giả lẫn lộn nói một đằng hiểu một nẻo đạo đức xuống cấp trầm trọng!

Nói "Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý nhân dân làm chủ" người dân thắc mắc: "Trong lịch sử chưa có ai làm chủ mà không được lãnh đạo lại còn bị người khác lãnh đạo!"

Nói "thông qua dân chủ bầu cử Quốc hội" người dân bảo: "Lâu nay vẫn là Đảng cử Dân bầu!"

Nói "Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất" người dân bảo: "Quốc hội bao giờ cũng họp sau khi Đảng đã họp và đề ra nghị quyết chỉ đạo cho Quốc hội phải làm gì. Vừa qua Bộ Chính trị quyết định đại dự án Bauxite đâu có cần thông qua Quốc hội!"

Nói đảng viên cán bộ là đày tớ của nhân dân mấy ông hai lúa cười: "Cả đời mình làm chủ mệt mỏi quá rồi cầu mong mấy đứa nhỏ sau này có đứa được làm đày tớ cho cả dòng họ được nhờ!"

Nói "Sống và làm việc theo pháp luật" "Mọi người bình đẳng trước pháp luật" người dân bảo: "Pháp chế xã hội chủ nghĩa tư pháp do Đảng lãnh đạo. Người có chức có quyền mới tham nhũng mà có chức có quyền thì phải là đảng viên vậy tư pháp làm sao dám xét xử tham nhũng? Hãy coi Tòa án Hà Nội rồi Tòa án Tối cao  cứ như gà mắc tóc trước vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì biết tư pháp Việt Nam được độc lập cỡ nào!"

Nói chúng ta đã thực hiện tốt quyền tự do báo chí người dân hỏi: "Không nghe ông Lê Doãn Hợp Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bảo: ‘Phải đi đúng lề phải mới có tự do báo chí đó sao?". Mới đây ông Nguyễn Mạnh Cầm cho rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đảng giao cho nhiệm vụ vận động nhân dân phản biện các chính sách của Đảng nhưng suốt mấy năm Mặt trận vẫn chưa làm tốt. Xin hỏi có cách nào để làm tốt được đây khi mà phản biện chỉ được phép nói trong cái "vòng kim cô" của nghị quyết Đảng? Ai chẳng sợ lỡ miệng ra ngoài vòng sẽ bị thiệt thân? Các ông Nguyễn Mạnh Tường luật sư Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Kim Ngọc Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú Trần Xuân Bách Ủy viên Bộ Chính trị là những nhà phản biện dũng cảm đã bị trừng phạt như thế nào ai chẳng biết!

Mới đây Viện Nghiên cứu Phát triển IDS do giáo sư Hoàng Tụy làm Chủ tịch Hội đồng Tiến sĩ Nguyễn Quang A làm Viện trưởng đã phải tuyên bố tự giải thể để phản đối Quyết định 97 của Thủ tướng Chính phủ hạn chế quyền được nghiên cứu và phản biện. Ngày 15 tháng 9 năm 2009 Mặt trận Tổ quốc họp báo về Đại hội lần thứ 7 có nội dung "tăng cường đồng thuận xã hội xây dựng đại đoàn kết toàn dân". Làm sao đồng thuận được khi không có phản biện dân chủ mà chỉ có quyết định từ trên dội xuống?

Các giá trị tự do dân chủ nhân quyền của nhân loại tiến bộ khi vào Việt Nam đều phải co lại cho vừa cái khung xã hội chủ nghĩa. Cách hiểu cách làm của Việt Nam trái với các văn kiện quốc tế về quyền con người mà Nhà nước Việt Nam đã cam kết thực hiện. Năm nào Việt Nam cũng bị lên án vi phạm tự do dân chủ nhân quyền và bị xếp hạng vào cuối bảng của các nước trên thế giới. Phản ứng của Nhà nước Việt Nam luôn luôn là "Nhận thông tin sai lạc với thực tế Việt Nam" hoặc "can thiệp vào nội bộ Việt Nam" nặng nề hơn nữa là "âm mưu của các thế lực thù địch hòng chống phá Việt Nam". Chúng ta chấp nhận hội nhập với cộng đồng nhân loại làm bạn với tất cả các nước nhưng lại không đồng ý với người ta về những giá trị phổ biến của nền văn minh nhân loại là: xã hội công dân sở hữu tư nhân nhà nước pháp quyền và chế độ dân chủ đại nghị. Chủ nghĩa xã hội thế giới đã thất bại vì phủ định những giá trị phổ biến đó cố tìm những giá trị khác (xã hội toàn trị công hữu kế hoạch hóa quan liêu bao cấp chuyên chính vô sản dân chủ tập trung xã hội chủ nghĩa) hòng thay thế rồi lâm vào ngõ cụt và bị sụp đổ!

Trong bài phát biểu với Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 30-6-2009) ông Đặng Quốc Bảo cho rằng: "Quá trình cầm quyền với hình thức quản lý chuyên chính vô sản với nguyên tắc tập trung dân chủ xã hội chưa bao giờ được hưởng quyền tự do dân chủ đích thực". Và ông xin phép lưu ý: "Nếu xã hội... họ cảm thấy áp lực chuyên chế nặng nề lắm thì không thể tránh được những biến động xấu rất xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào". Chính hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa theo mô hình Stalin đã làm suy yếu các khả năng chống tham nhũng hiểm họa nội xâm của đất nước.

3. Nhiều người già ở Sài Gòn cho rằng tham nhũng hiện nay đã vượt xa chế độ Sài Gòn cũ. Có thể bào chữa rằng tham nhũng là vấn đề toàn cầu chứ có riêng gì mình. Vâng nhưng tham nhũng ở các  quốc gia dân chủ có nhiều thứ thuốc trị mà ta không có. Khi báo chí đưa tin Hoa Kỳ vừa bắt 44 người tham nhũng thì các ông già thạo tin bảo: "Nếu nước ta có cơ quan tư pháp độc lập như họ thì chỉ riêng quận mình thôi số tên tham nhũng bị bắt cũng vượt xa con số của cả nước Mỹ!"

Có lẽ trên thế giới không nước nào có nhiều cơ quan có chức năng chống tham nhũng bằng nước ta. Đảng có Ủy ban Kiểm tra Nhà nước có Tổng Thanh tra các Bộ các ngành các đoàn thể ở từng cấp đều có tổ chức thanh tra kiểm tra. Có rất nhiều nghị quyết chỉ đạo chống tham nhũng. Một ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng làm Trưởng ban Chống Tham nhũng Trung ương. Các Đảng ủy được nhắc nhở phải coi chống tham nhũng là trách nhiệm lớn. Thế nhưng tham nhũng đã xảy ra ở ngay các Đảng bộ đạt tiêu chuẩn "4 tốt" danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh" như: Văn phòng Chính phủ Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải Đảng ủy PM18 Đảng ủy dự án Đại lộ Đông-Tây... Vì sao tham nhũng ở Việt Nam "kháng thuốc" ghê gớm vậy?

Có 3 nguyên nhân:

(a) Ở các quốc gia dân chủ họ có nền tư pháp độc lập có thể buộc tội cả Tổng thống còn pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là "vừa đá bóng vừa thổi còi". Tay này sao nỡ chặt tay kia!

Trả lời sao đây khi bao nhiêu vụ án lớn không nhúc nhích:

- Vụ PMU 18 còn đó mà các nhà báo viết về nó đã phải đi tù;

- Vụ PCI dù người Nhật đã khai hối lộ cho Huỳnh Ngọc Sĩ nhưng sau nửa năm Sĩ chỉ bị khởi tố về tội cho thuê nhà! Dư luận tin rằng Sĩ không thể nuốt trôi khối đô la khổng lồ nếu không chia cho các vị thượng cấp có liên quan trách nhiệm đối với công trình này;

-Năm 2006 cảnh sát Đức phát hiện Siemens chuyển hơn 241.000 Euro vào tài khoản ở Singapore của một quan chức Việt Nam. Đến nay cảnh sát Việt Nam chưa động đậy;

- Năm 2008  một Việt kiều bị truy tố "hối lộ 150 nghìn đô la để bán được thiết bị cho một dự án ở Vũng Tàu". Đến nay  phía Việt Nam chưa có ý kiến gì;

- v.v...

(b) Ở các nước dân chủ có hệ thống báo chí được gọi là "quyền lực thứ tư". Báo chí "lề phải" của chúng ta luôn luôn phải chờ được phép mới dám đưa tin. Trước đây các phóng viên viết bài chống tham nhũng cứ chờ cơ quan điều tra của Bộ Công an cung cấp tài liệu. Từ khi hai phóng viên của báo Tuổi trẻ và báo Thanh niên dùng tài liệu của công an để viết bài mà vẫn bị xử tù thì những cây bút chống tham nhũng của báo chí Việt Nam càng co lại giữ mình.

(c) Các quốc gia dân chủ đều có các đảng đối lập luôn luôn săm soi mọi hành vi sai trái của đảng cầm quyền. Do đó các đảng cầm quyền phải có nhiều biện pháp quản lý đảng viên giúp họ tránh các cạm bẫy. Còn ở nước ta Đảng một mình một chợ đảng viên chẳng cần giữ ý không sợ bất cứ ai!

Tại Hội nghị Trung ương 3 tháng 7 năm 2006 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có nhận định rất  đúng rằng: "Tham nhũng là một  trong những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ". Từ đó đến nay ba năm đã trôi qua tham nhũng không hề nao núng bởi nhận xét của ông. Vậy thì liệu rằng sẽ có lúc chính chế độ phải nao núng bởi tham nhũng?

IV. Nêu bốn câu hỏi trước khi trình giải pháp

1. Ông Lý Quang Diệu cho rằng năm 1975 Sài Gòn có tiềm lực kinh tế ngang với Băng Cốc nhưng 20 năm sau Sài Gòn tụt hậu so với Băng Cốc 20 năm. Vì sao? Có phải chỉ vì Băng Cốc có nhiều chính sách khuyến khích phát triển công thương nghiệp tư bản trong khi đó Sài Gòn ra sức cải tạo công thương nghiệp tư bản? Nhìn rộng ra tại sao tất cả các nước theo chủ nghĩa xã hội đều nghèo đói so với các nước phát triển tư bản? Nhiều nhà lý luận Mác-Lê sang các nước tư bản phát triển thừa nhận rằng ở các nước này "có nhiều xã hội chủ nghĩa" hơn Liên Xô Đông Âu! Cứ xem hai quốc gia bị chia cắt là Đức và Triều Tiên bên theo chủ nghĩa xã hội thì nghèo đói bên phát triển tư bản chủ nghĩa thì dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ văn minh. Nước ta từ khi Đổi mới tức là từ bỏ những nguyên lý kinh tế xã hội chủ nghĩa thực hiện chủ nghĩa tự do kinh tế thì sức sản xuất được giải phóng đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Như vậy làm sao có thể nói đường lối kinh tế xã hội chủ nghĩa là ưu việt? Lenin từng cho rằng trong cuộc cạnh tranh "ai thắng ai" chiến thắng sẽ thuộc về bên nào có năng suất lao động cao hơn. Nếu chủ nghĩa xã hội có năng suất cao hơn thì đâu đã bị "hạ gục" (chữ của Tổng thống Mỹ Obama)? Có phải chế độ công hữu triệt tiêu động lực cá nhân trong lao động sáng tạo làm cho năng suất lao động xã hội sa sút?

2. Ngày nay toàn thế giới đều biết trước đây ở Liên Xô chính quyền Xô-viết đã thủ tiêu hằng vạn cán bộ cao cấp hằng triệu dân lành cấm phát hành nhiều tác phẩm tiến bộ và đày ải các tác giả của nó kể cả những người đoạt giải Nobel. Ở Trung Quốc Đại Cách mạng Văn hóa vô sản đã giết hằng triệu người trong đó có cả Chủ tịch Nước nhiều ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng và các nhà văn hóa lớn. Ở Campuchia Đảng Cộng sản (từng là đồng minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời chống Mỹ) đã gây ra họa diệt chủng chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tất cả các đảng cộng sản ở Đông Âu Cuba Bắc Triều Tiên đều có những trang sử đen về nhân quyền. Có lẽ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam mềm hơn tất cả? Nhưng dù vậy chúng ta cũng đâu có thiếu những ngày tháng nhắc tới không khỏi đau lòng: Cải cách Ruộng đất chống Nhân văn - Giai phẩm Cải tạo Công Thương nghiệp ở miền Bắc Chỉnh đốn Tổ chức Thanh trừ bọn xét lại chống Đảng Cải tạo Tư sản miền Nam và những cán binh của chính quyền Sài Gòn gây ra cảnh hàng triệu người vượt biển một thảm họa "thuyền nhân"!

Có phải vì ý thức hệ cộng sản độc quyền tư tưởng triệt tiêu tư duy độc lập tự do sáng tác phát minh lấy đấu tranh giai cấp làm động lực tiến bộ coi lập trường giai cấp một khái niệm rất mơ hồ là nền tảng đạo đức từ đó đẻ ra tình trạng tay phải chặt tay trái đồng chí giết nhau lương giáo nghi kỵ con tố cha vợ tố chồng?

3. Qua hơn 20 năm đổi mới một lớp doanh nhân (Đảng muốn gọi tránh chứ đúng ra phải gọi đúng tên là giai cấp tư sản) đã hình thành trong đó có khá đông đảng viên cộng sản và con em họ.

Dù cho rằng phải đổi mới nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa nhưng đổi mới thế nào cũng không thể vượt khỏi các nguyên lý của nó. Trước Đổi mới chỉ cần diễn đạt khác các với các nguyên lý giáo điều chút xíu đã bị lên án là xét lại chống Đảng đã phải đi tù. Đó là tội của các đồng chí Đặng Kim Giang Vũ Đình Huỳnh Nguyễn Kiến Giang... Đổi mới đến mức không còn các nguyên lý cũng tức là từ bỏ chủ nghĩa xã hội! Đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ Đại hội 6 đến nay thực sự đã từ bỏ hết các nguyên lý về kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Bởi vì Marx và Engels đã viết: "Chủ nghĩa cộng sản phải xóa bỏ buôn bán xóa bỏ chế độ sản xuất tư sản xóa bỏ ngay cả giai cấp tư sản nữa" (Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Nhà xuất bản Sự Thật năm 1974 trang 70) và "Giai cấp vô sản sẽ dùng sự thống trị của mình để từng bước một đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản để tập trung tất cả công cụ sản xuất vào trong tay nhà nước" (Sách trên trang 78).

Vậy nếu không phải là từ bỏ vĩnh viễn chủ nghĩa xã hội mà chỉ là sách lược cho phép giai cấp tư sản tồn tại trong "giai đoạn quá độ" thì có nghĩa là rồi đây Đảng sẽ có chính sách "từng bước một đoạt lấy" như đã từng làm trong quá khứ? Nhưng lần này liệu những đảng viên cộng sản (số rất đông) và con em họ những "tư sản đỏ" có chấp nhận chính sách đó hay chống lại? Và toàn dân Việt Nam liệu có đồng ý thực hiện cái chính sách từng kéo lùi Sài Gòn tụt hậu 20 năm so với Băng Cốc? Nếu tính chung cả nước ta thì sự tụt hậu và nỗi đau đớn do  chủ nghĩa xã hội theo mô hình Stalin gây ra còn ghê gớm hơn nhiều!

4. Vậy thì vì lý do gì Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết kiên trì chủ nghĩa xã hội?

Rốt lại chỉ vì hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa bảo vệ quyền lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản! Nhưng giữ nó thì phải gánh chịu "3 điểm yếu" từng ngày bào mòn "3 thế mạnh" của Đảng còn bỏ nó liệu có phiêu lưu như Chủ tịch Nguyễn Minh Triết từng cảnh báo: "Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát"?

Không! Tôi cho rằng trái lại bỏ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa sẽ đem lại rất nhiều điều thần kỳ cho Đảng và cho Đất nước.

Tháng 7 năm 2009 ông Nguyễn Văn An nguyên Ủy viên Bộ Chính trị nguyên Chủ tịch Quốc hội có 4 bài viết và trả lời phỏng vấn của Tuần Việt Nam nêu những tiêu đề: "Giờ là lúc phải đổi mới toàn diện"; "Tôi mong lãnh đạo quốc gia có tầm nhìn Lý Quang Diệu" (Ông Lý Quang Diệu từng có ý kiến cho rằng việc hoạch định chính sách phát triển đất nước đừng để ảnh hưởng của ý thức hệ); "Dân là gốc pháp luật là tối thượng"; "Dân là gốc thuộc phạm trù vĩnh viễn Đảng và Nhà nước thuộc phạm trù lịch sử"; "Không ai độc quyền chân lý" "Qua tranh luận thử thách trong cuộc sống... có khi phải thay đổi nhận thức tới 180 độ". Những ý kiến trên đây của ông Nguyễn Văn An gợi ra nhiều điều quan trọng cho nội dung Đổi mới toàn diện.

Trong  bài phát biểu nhân Kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2009 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tuyên bố "Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới". Chúng ta đã đổi mới ngoạn mục về kinh tế nay "Đổi mới toàn diện" như Tổng Bí thư tuyên bố chính là yêu cầu cấp thiết của toàn dân tộc. Tiếc rằng Tổng Bí thư chưa nói rõ thế nào là Đổi mới toàn diện.

Chúng tôi nghĩ rằng Đổi mới toàn diện cần theo những nguyên tắc sau đây:

"Đổi mới phải phù hợp với trào lưu thời đại của  nhân loại ở thế kỷ 21; phải có tác dụng tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm đóng góp tích cực cho

An An

Anh ơi thấy có bài hay hay bận không kịp đọc hết thì lưu vào đây về đọc cho ông bố 45 năm tuổi đảng nghe thôi mà chứ em chẳng dám" ăn cơm khoai nói chuyện thế giới" đâu hihi! Anh vui khỏe nha!

lenhatanh

chia sẻ

Trước 75 người ở miền Nam hay nói nửa đùa nửa thật" Đừng nghe những gì Cộng sản nói và hãy nhìn..." Và bây giờ thì thua luôn. Mỗi đất nước đều có Vận và Mệnh của nó.Cám ơn vì đã cho thêm góc nhìn.

nguyenducthien

ôi ôi ôi hôm nay bàn chuyện to quá anh chẳng dám có ý kiên gì. Chỉ mong em khỏe thôi.